Palvelut

Suunnittelupalvelut

 • Sähkösuunnittelu
 • Laitesuunnittelu
 • Valaistussuunnittelu
 • Tie- ja katuvalaistussuunnittelu
 • Verkostosuunnittelu
 • Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu
 • Sähkövarastojen suunnittelu
 • Älykkäiden energiajärjestelmien suunnittelu
 • UPS-järjestelmien suunittelu

Asiantuntijapalvelut

 • Projektinjohto ja aikataulutus
 • Tuotekehitys ja pilotointi
 • Käytönjohtopalvelut
 • Liikkeenjohdon konsultointi
 • Dokumentointi sekä selvitystyö
 • Koulutuspalvelut
 • Valvontapalvelut
 • Sähkönlaadu mittaukset sekä selvitykset

Urakointipalvelut

 • Sähköurakointi